Učební osnova předmětu
Pojetí zpracování
Odkazy na internetu,literatura
O autorovi
Obrazový průvodce somatologií Informační průvodce somatologií
 
Somatologie - úvodní stránka
 
  Předmět somatologie se zabývá stavbou a funkcí lidského organizmu za fyziologických podmínek Poskytuje žákům základní vědomosti z klinicky aplikované anatomie a fyziologie, histologie a biochemie. Učí základy medicínského jazyka a nomenklatury, prohlubuje znalosti žáků z biologie a dalších přírodovědných předmětů.
 
        Zpracované výukové materiály musí směřovat k tomu, aby žák:
-     -   uměl popsat stavbu lidského těla,
                  -          -      prezentovat topografickou anatomii jednotlivých  orgánů lidského těla,
-                      -      rozuměl významu a fyziologické funkci jednotlivých soustav a orgánů lidského těla,
                    -     -     osvojil si odborné názvosloví,
-         - chápal význam předmětu pro studium ošetřovatelství a byl připraven osvojené poznatky podle potřeby aplikovat.