Něco málo o projektu

Zpět na hlavní stránku Návrh projektu Učební dokumenty oboru Zdravotnický asistent O autorech

Název projektu

 Výukové materiály a podklady pro výuku odborných předmětů na střední zdravotnické škole a jejich implementace do výuky.

Něco o projektu

    Samotný nápad vypracovat projekt vznikl na základě chybějících elektronických podkladů pro střední zdravotnické školy v České republice pro obor „Zdravotnický asistent“. Podklady pro předměty První pomoc, Ošetřovatelství, Somatologie, Psychologie a komunikace, základy veřejného zdravotnictví a Klinická propedeutika v elektronické podobě neexistují, kromě několika webových stránek, kde je obsah roztříštěn. Jednou z mála výjimek  je program „Lidské tělo“, který je však pro odbornou výuku předmětu nedostačující, neboť je udělán pro širokou veřejnost a je naučně populární. Další výjimka je  program se simulátorem ve formě modelu a s vyhodnocením pomocí PC, který je sice krásný, ale pro potřeby výuky a pro školy příliš nákladný (cca 90 000Kč,-) a navíc jen úzce specializovaný...   Proto jsme se rozhodli s ohledem na výbornou spolupráci s Okresní nemocnicí v Táboře a Záchrannou službou v Táboře za pomoci odborných vyučujících ze Střední zdravotnické škole v Táboře vytvořit základ pro podporu výuky těchto předmětů pomocí výpočetní techniky při běžné výuce ve zdravotnických školách, ale i z internetu. Toto všechno by nebylo možné bez vedení školy a pochopení paní ředitelky Mgr. Naděždy Polívkové a hlavně bez nadšení všech, kteří se na tomto projektu zúčastnili. Všem patří nezměrný dík, protože tato práce nelze vyvážit penězi.

Partnerská spolupracující škola

    Rádi bychom na tomto místě poděkovali spolupracující škole - Střední zdravotnické škole v Písku, která se ujala nelehlého úkolu a svými připomínkami pomohla a stále pomáhá dotvořit konečnou podobu těchto stránek. Díky pochopení paní ředitelky PhDr. Heleny Šatrové, Mgr. Františka Nečase a odborných vyučujících.

 Anotace projektu

    Cílem projektu je vytvořit nové výukové materiály pro ošetřovatelství, první pomoc, somatologii, psychologii a komunikaci, veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví a klinická propedeutika a ve spolupráci s partnerskou zdravotní školou v Písku ověřit použitelnost tohoto úsilí.
    Materiály budou zpracovány pomocí těchto programů: Word, Front Page a  Power Point.   Výstupy jsou prezentovány pomocí internetových stránkách školy, na přání zaslány na CD ROMu a nabídnuty dále pomocí sdružení Czech E-Learning Network po dokončení korektur.

 Vymezení okruhů podle rozsahu  a cílové skupiny

      Cílová skupina jsou především žáci a studenti středních zdravotnických škol na zdravotnických školách v České republice. Část projektu pak počítá i s cílovou skupinou veřejnost a sociálně handicapovaná veřejnost, pro níž je z části určena První pomoc. Protože také dlouhodobě pracujeme s dětmi z mateřských škol v rámci jiného projektu, rozhodli jsme se zpracovat první pomoc i pro naše nejmenší. S ohledem na obsahovou část a možnost využití projektu jde především o projekt regionálního charakteru, který lze možné využít i v jiných školách republiky. Zasáhne především žáky a studenty středních zdravotnických škol a předmět první pomoc je pak použitelný i pro ostatní střední školy, laickou veřejnost, základní školy.