Klinická propedeutika - úvodní stránka

Učební osnova předmětu Pojetí zpracování Odkazy na internetu, literatura O autorech

KLINICKÁ PROPEDEUTIKA

þ - vypracované podklady k dispozici

P - Prezentace T - Text pro výuku F - Fotogalerie V - Video O - Otázky, testy B - Blány pro meotar

Zpracovaná témata z klinické propedeutiky

P T F V O B

 1. Obecná symptomatologie

 
 - úvod, příčiny nemocí, průběh onemocnění, anamnéza: osobní
   rodinná, sociální, pracovní
  þ     þ  
 - subjektivní a objektivní příznaky onemocnění þ þ     þ  
 - objektivní příznaky onemocnění - poruchy vědomí   þ        
 - záněty a nádory obecně   þ     þ  
 - příznaky onemocnění a patofyziologie srdce a cév þ þ        
 - příznaky onemocnění a patofyziologie zažívacího traktu   þ     þ  
 - příznaky onemocnění a patofyziologie jater, slinivky břišní,
   žlučníku a žlučových cest
  þ        
 - příznaky onemocnění a patofyziologie dýchacího systému þ þ        
 - příznaky onemocnění a patofyziologie ledvin a močových cest þ þ        

2. Vyšetřovací metody

 
 - laboratorní   þ        
 - vyšetřovací metody v chirurgii   þ        
 - zobrazovací vyšetřovací metody - přehled   þ        
 - endoskopie   þ        
 - EKG, EEG   þ        
 - funkční   þ        

 3. Farmakologie

 
 - obecná farmakologie         þ  
 - formy léků a způsoby jejich aplikace   þ        
 - nežádoucí účinky a kontraindikace u vybraných lékových skupin   þ        
 - speciální farmakologie         þ  
 - analgetika   þ     þ  
 - psychofarmaka - hypnotika, sedativa         þ  
 - protisrážlivé léky - antikoagulancia   þ     þ  
 - antihypertenziva   þ        
 - ATB   þ     þ  
 - kortikoidy   þ     þ  
 - atidiabetika a inzuliny þ          
 - antitusika,   þ        
 - léky ovlivňující vegetativní nervový systém, antiastmatika         þ